МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ: Справочник адвокатов
EN   RU   UA
 
Логотип
Адвокатське об'єднання
МІЖРЕГІОНАЛЬНА КОЛЕГІЯ АДВОКАТІВ
 
 
 
 
 
розрахункові операції з використанням книги обліку розрахункових операцій 17.10.2011
- (адміністративне судочинство)Позивач не вчиняв порушення у сфері за які його притягнуто до відповідальності у сфері застосування РРО

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД  міста КИЄВА

01025,  м. Київ,  вул. Десятинна,  4/6, тел. 278-43-43

 

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М   У К Р А Ї Н И

м. Київ

 29 березня 2010 року           15:35           № 2а-16386/09/2670

  Окружний адміністративний суд міста Києва у складі головуючого судді  Арсірія Р.О. при секретарі судового засідання  Поліщук О.А.  розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу

  

за позовом

 Товариства з обмеженою відповідальністю "Суматра ЛТД"

 

до

 Державної податкової інспекції у Святошинському районі м. Києва

 

про

 визнання нечинним рішення №0005102330 від 24.11.2009р.

 

За участю представників сторін:

від позивача

Лементарчук Т.В. –представник за довіреністю

 

від відповідача

Вернигора О.О. –представник за довіреністю

 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Суматра-ЛТД" звернулося в суд з позовом про визнання нечинним рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій від 24.11.2009 р. № 0005102330 в розмірі 48 991,45 грн.

Позовні вимоги мотивовані тим, що, на думку позивача, відповідачем, порушуючи норми податкового законодавства України, було винесене незаконне рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій.

Відповідач проти задоволення позову заперечує, вважає своє рішення обґрунтованим і прийнятим без порушення чинного законодавства в результаті перевірки, яка свідчать про порушення позивачем положень Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сферах торгівлі, громадського харчування та послуг".

За результатами розгляду документів і матеріалів поданих сторонами, пояснень їхніх представників, Окружний адміністративний суд м. Києва, встановив:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Суматра-ЛТД" зареєстроване Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією 24.06.2009 р. (код ЄДРПОУ 21591206), є платником податків.

Державною податковою інспекцією у Святошинському районі м. Києва була проведена перевірка за дотриманням суб’єктами господарювання порядку проведення розрахунків за товари (послуги), вимог з регулювання обігу готівки, наявності торгових патентів і ліцензій Товариства з обмеженою відповідальністю "Суматра-ЛТД", яким зафіксовано порушення вимог податкового законодавства України, а саме: п. 9 ст. 3 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", п.п. 2.6 п.2 "Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні", затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 р. № 637 та виявлено неоприбуткування готівкових коштів на загальну суму 9 798,29 грн.: за 31.07.2009 р. в сумі 5 846,89 грн. та за 04.08.2009 р. в сумі 3 951,40 грн., про що складено відповідний акт від 12.11.2009 р. № 0978/26/57/23/21591206.

На підставі акту перевірки від 12.11.2009 р. № 0978/26/57/23/21591206 відповідачем було прийняте оспорюване рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій від 24.11.2009 р. № 0005102330 в розмірі 48 991,45 грн.

Така позиція відповідача є помилковою виходячи з наступного.

Відповідно до п. 2.6. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, уся готівка, що надходить до кас, має своєчасно (у день одержання готівкових коштів) та в повній сумі оприбутковуватися. У разі проведення готівкових розрахунків із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій оприбуткуванням готівки є здійснення обліку зазначених готівкових коштів у повній сумі їх фактичних надходжень у книзі обліку розрахункових операцій на підставі фіскальних звітних чеків реєстратора розрахункових операцій. За не оприбуткування (неповне та/або несвоєчасне) оприбуткування у касах готівки, згідно абз. 2 ст. 1 Указу Президента України "Про застосування штрафних санкцій за порушення норм регулювання обігу готівки", застосовуються штрафні (фінансові) санкції у п’ятикратному розмірі неоприбуткованої суми.

Законом України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" визначено, що підприємствам надано право проводити розрахунки готівкою із споживачами без використання реєстраторів розрахункових операцій та розрахункової книги, специфіка яких унеможливлює оформлення ними кожної операції касовим ордером, також дозволяється оприбутковувати готівку наприкінці робочого дня за сукупністю операцій у цілому за робочий день з оформленням касовими документами і відображенням у відповідній книзі обліку. Суми готівки, що оприбутковуються, мають відповідати сумам, визначеним у відповідних касових (розрахункових) документах.

Статтею 5 Закону передбачено, що на період виходу з ладу реєстратора розрахункових операцій та здійснення його ремонту або у разі тимчасово, але не більше 72 годин (7 робочих днів), відключення електроенергії проведення розрахункових операції здійснюється з використанням книги обліку розрахункових операцій та розрахункової книжки або із застосуванням належним чином зареєстрованого резервного реєстратора розрахункових операцій.

Відповідно до Порядку реєстрації та ведення книги обліку розрахункових операцій, затвердженого Наказом Державної податкової адміністрації України від 01.12.2000 р. № 614, затверджено відповідну форму та зміст такої книги. Так, розділом 4 книги обліку розрахункових операцій передбачено здійснення записів обліку ремонтів, робіт з технічного обслуговування і перевірок конструкції та програмного забезпечення реєстраторів розрахункових операцій.

Також, п. 7.8. зазначеного Порядку передбачено, що у розділі 3 книги обліку розрахункових операцій, зареєстрованої на реєстратори розрахункових операцій, обліковуються розрахункові квитанції, використані під час відключення електроенергії або в період ремонту реєстратора розрахункових операцій.

Відповідно до "Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні", затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 р. № 637, записи в касовій книзі проводяться касиром за операціями одержання або видачі готівки за кожним касовим ордером і видатковою відомістю в день її надходження або видачі.

Отже, з доводів позивача та наявних у матеріалах справи доказів, судом встановлено, що 31.07.2009 р. відбувся збій в роботі реєстраторів розрахункових операцій, а 04.08.2009 р. проводилося програмування реєстраторів розрахункових операцій (записи у книзі обліку розрахункових операцій № 2657004451р/2, акти виконаних робіт № К-00002175 та № К-00002425). При цьому, розрахункові операції здійснювалися, як це передбачено законодавством, позивачем з використанням книги обліку розрахункових операцій.

Крім цього, вся готівка була в повному обсязі оприбуткована в касі магазину, згідно прибуткових касових ордерів від 31.07.2009 р. № 646 на суму 3 500,00 грн., № 647 на суму 2 546,89 грн. та від 04.08.2009 р. № 659 на суму 2 000,00 грн., № 661 на суму 1 951,40 грн., долучених до матеріалів справи. Тобто позивач не вчиняв порушення у сфері за які його притягнуто до відповідальності у сфері застосування РРО.

Враховуючи обставини справи та наявні докази, суд дійшов висновку, що прийняте відповідачем рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій від 24.11.2009 р. № 0005102330 є необґрунтованим, а позовна заява такою, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 9 Кодексу адміністративного судочинства України суд при вирішенні справи керується принципом законності, відповідно до якого органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їхні посадові і службові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та Законами України. Аналогічна норма закріплена і в ч. 2 ст. 19 Конституції України.

Відповідно до ст. 71 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу. В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень обов’язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову. Відповідач по справі, як суб’єкт владних повноважень, не виконав покладеного на нього обов’язку щодо доказування правомірності прийнятих ним оспорюваних рішень.

Враховуючи вищезазначене, суд всебічно, повно та об’єктивно, за правилами, встановленими ст. 86 Кодексу адміністративного судочинства України, перевіривши наявні у справі докази та заслухавши пояснення представників сторін по справі, вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню в повному обсязі.

Відповідно до ч.1 ст. 94 Кодексу адміністративного судочинства України якщо судове рішення ухвалене на користь сторони, яка не є суб'єктом владних повноважень, суд присуджує всі здійснені нею документально підтверджені судові витрати з Державного бюджету України (або відповідного місцевого бюджету, якщо іншою стороною був орган місцевого самоврядування, його посадова чи службова особа).

Зважаючи на вищевикладене та керуючись ст. ст. 69-71, 94, 97, 160-165, 167, 254 Кодексу адміністративного судочинства України, Окружний адміністративний суд міста Києва, -

ПОСТАНОВИВ:

Позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Суматра ЛТД" задовольнити повністю.

Визнати протиправним та скасувати рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій від 24 листопада 2009 року № 0005102330 прийняте Державною податковою інспекцією у Святошинському районі м. Києва до Товариства з обмеженою відповідальністю "Суматра ЛТД".

Судові витрати в сумі 3,40 грн. присудити на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Суматра ЛТД" за рахунок Державного бюджету України.

 Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання заяви про апеляційне оскарження, встановленого Кодексом адміністративного судочинства України, якщо таку заяву не було подано. Якщо було подано заяву про апеляційне оскарження, але апеляційна скарга не була подана у встановлений строк постанова набирає законної сили після закінчення цього строку.

          Постанова може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції протягом десяти днів з за правилами, встановленими ст. ст. 185-187 КАС України, шляхом подання через суд першої інстанції заяви про апеляційне оскарження з наступним поданням протягом двадцяти днів апеляційної скарги. Апеляційна скарга може бути подана без попереднього подання заяви про апеляційне оскарження, якщо скарга подається у строк, встановлений для подання заяви про апеляційне оскарження.

  Суддя                                                          Р.О. Арсірій  

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/9227971

 

 

 

 


Матеріали надав адвокат:

- (адміністративне судочинство)Позивач не вчиняв порушення у сфері за які його притягнуто до відповідальності у сфері застосування РРО
Лементарчук Тетяна

 
© 2009 Міжрегіональна колегія адвокатів
Матеріали , опубліковані на сайті охороняються законом відповідно до законодавства України . Використання матеріалів сайту можливе лише при використанні при посиланні на нього (гіперсилці для інтернет-видань).
Зроблено в