МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ: Справочник адвокатов
EN   RU   UA
 
Логотип
Адвокатське об'єднання
МІЖРЕГІОНАЛЬНА КОЛЕГІЯ АДВОКАТІВ
 
 
 
 
 
17.02.2015
- (цивільне право)Шевченківський рай.суд м.Києва задовольнив позов про стягнення страхової виплати з страхової компанії«ПЗУ Україна страхування життя»

 

 

Справа № 761/13182/14-ц

Провадження №2/761/4565/2014

Р І Ш Е Н Н Я

іменем України

27 жовтня 2014 року Шевченківський районний суд м. Києва

у складі: головуючого судді - Пономаренко Н.В.

при секретарі - Клим Т.А.

з участю представника позивача ОСОБА_1

представника відповідача Бугаєнка Ю.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві цивільну справу за позовом ОСОБА_3 до Приватного акціонерного товариства Страхова компанія «ПЗУ Україна страхування життя» про стягнення страхової виплати, суд, -

в с т а н о в и в:

позивач звернувся до суду із вказаними позовними вимогами і просив стягнути з відповідача Приватного акціонерного товариства Страхова компанія «ПЗУ Україна страхування життя» на свою користь 149872,00 грн. страхового відшкодування та судові витрати.

В обґрунтування своїх вимог посилається на те, що ОСОБА_5 як страхувальник уклав із відповідачем Договір добровільного страхування життя на випадок смерті з будь-якої причини на умовах програми «Партнер» з додатковим страхуванням на випадок встановлення інвалідності І групи з будь-якої причини. Умовами вказаного договору передбачено, що страхова виплата у разі настання страхового випадку здійснюється в розмірі 100% страхової суми, яка становить в даному випадку 149872,00 грн.

Оскільки ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 помер, а його спадкоємцем є дружина - позивач ОСОБА_3 і яка отримала відповідні свідоцтва про право на спадщину, а також на виконання п.6.1. договору страхування життя свого чоловіка повідомила письмово відповідача про настання страхового випадку з додатками, однак відповідач в порушення п.5.5. договору рішення про виплату страхового відшкодування не прийняв та виплату не здійснив.

Позивач вважає, що такі дії відповідача порушують і обмежують його законні права та інтереси.

В судовому засіданні представник позивача підтримав позовні вимоги з викладених підстав і просив їх задовольнити в повному обсязі.

Представник відповідача ПАТ «Страхова компанія «ПЗУ Україна страхування життя» в судовому засіданні заперечував проти задоволення вказаних вимог, посилаючись на те, що основною причиною відмови у виплаті страхового відшкодування являється відсутність у позивача свідоцтва на право на спадщину за законом про страхове відшкодування стосовно події 13.04.2013 із застрахованою особою (а.с.21-24).

Вислухавши пояснення представників сторін, дослідивши матеріали справи та надані докази, суд приходить до висновку, що позов підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 ЦПК Україникожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень, крім випадків, встановлених ст. 61 цього Кодексу.

Судом встановлено і не заперечувалось сторонами, що між ОСОБА_5 та ПрАТ СК«ПЗУ Україна страхування життя» був укладений Договір добровільного страхування життя №21050661058.6 (а.с. 2-4, далі - Договір).

Вимогами п.3.2. Договору передбачена його дія до 28.08.2016 року.

Страхувальник за Договором ОСОБА_5 помер ІНФОРМАЦІЯ_1, тобто під час дії вказаного Договору страхування життя.

Відповідно до ст. 979 ЦК Україниза договором страхування одна сторона (страховик) зобов'язується у разі настання певної події (страхового випадку) виплатити другій стороні (страхувальникові) або іншій особі, визначеній у договорі, грошову суму (страхову виплату), а страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі та виконувати інші умови договору.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 980 ЦК Українипредметом договору страхування можуть бути майнові інтереси, які не суперечать закону і пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням майном (майнове страхування).

Відповідно до вимог статті 6 Закону України „Про страхування", добровільне страхування - це страхування, яке здійснюється на основі договору між страхувальником і страховиком.

Статтями 628, 638, 982 ЦК Українипередбачено, що зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов'язковими відповідно до актів цивільного законодавства. Договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди. Однією з істотних умов договору страхування є страховий випадок.

Страховим випадком відповідно до ст. 8 Закону України «Про страхування»є подія, передбачена договором страхування або законодавством, яка відбулася і з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) Страхувальнику.

В статті 9 Закону України „Про страхування" зазначено, що страхове відшкодування - це страхова виплата, яка здійснюється страховиком у межах страхової суми за договорами майнового страхування і страхування відповідальності при настанні страхового випадку.

Даний Договір укладений відповідно до вимог Цивільного кодексу України, Закону України «Про страхування», Правил добровільного страхування життя №01-1 (нова редакція) від 09.04.2009 р. зі змінами №1 від 18.01.2010 р. та №2 16.04.2010 р. та №3 від 19.04.2011 р. (далі - Правила страхування) та Ліцензії Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України серії АВ № 499971 від 18.12.2009 р.

Відповідно до п. 5.2. Договору страхування, вигодонабувачами за страховими випадками, зазначеними у пп. 2.1.1. та 2.1.2 цього Договору, призначається:

п. 5.2.1. Перший Вигодонабувач - ПАТ «БАНК Професійного фінансування», що знаходиться за адресою: м. Донецьк, пр. Ілліча, 100-а, код ЄДРПОУ 09806437, - отримує страхову виплату у розмірі фактичної заборгованості Застрахованої особи згідно з кредитним договором № 21050661058 від 26.08.2011 р., але не більше розміру страхової суми, зазначеної у цьому Договорі.

Пункт 5.2.2. Договору страхування зазначає, що другий Вигодонабувач (якщо не заповнено - спадкоємці за законом) - отримує частину страхової виплати у розмірі різниці між розміром страхової суми та розміром страхової виплати Першому Вигодонабувачу відповідно до умов цього Договору.

Відповідно до п. 5.2.3. Договору страхування, заміна першого Вигодонабувача до настання страхового випадку протягом дії цього Договору можлива лише за його письмовою згодою.

24.04.2013 року ПрАТ СК«ПЗУ Україна страхування життя» отримало повідомлення про настання події ІНФОРМАЦІЯ_1 - смерті Застрахованої особи за підписами ОСОБА_3, ОСОБА_10, ОСОБА_11.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 988 ЦК Українистраховик зобов'язаний у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату у строк встановлений договором.

Відповідно до ч. 1 ст. 990 ЦК Українистраховик здійснює страхову виплату відповідно до умов договору на підставі заяви страхувальника (його правонаступника) або іншої особи, визначеної договором, і страхового акта (аварійного сертифіката).

17.05.2013 року до ПрАТ СК«ПЗУ Україна страхування життя» із заявою про виплату звернулась позивачка.

23.01.2014 року ПрАТ СК«ПЗУ Україна страхування життя» отримало від приватного нотаріуса ОСОБА_12 листа за №08/02-14 від 17.01.2014 року з проханням надати довідку про розмір страхових виплат (страхового відшкодування) за договором добровільного страхування життя на випадок смерті з будь-яких причин на умовах програми «Партнер» з додатковим страхуванням на випадок встановлення інвалідності першої групи з будь-якої причини № 21050661058.6 від 29.08.2011, та повідомити чи призначалась страхувальником у даному договорі особистого страхування особу, до якої має перейти право на одержання страхової виплати.

Також, листом повідомлялось, що ці відомості необхідні для оформлення спадкових прав щодо майна померлого ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5.

31.01.2014 року ПрАТ СК«ПЗУ Україна страхування життя» листом за № 216/400 від 31.01.2014 року повідомило приватного нотаріуса ОСОБА_12, що громадянин ОСОБА_5 є застрахованою особою за Договором страхування №21050661058.6 від 29.08.2011 року.

Як уже зазначалось, спадкоємцем померлого ОСОБА_5 за законом являється його дружина ОСОБА_3, яка в установленому законом порядку отримала свідоцтва про право на спадщину за №2877 від 27.12.2012 та №2699 від 11.12.2013.

Відповідно до умов Договору страхування (п.п.4.2.; 5.1.), сума за страховим випадком - смерть застрахованої особи з будь-якої причини, яка настала протягом дії Договору страхування для застрахованої особи ОСОБА_5 становить 149 872,00 грн. нарахований додатковий інвестиційний дохід складає 1,86 грн.

31.05.2013 року ПрАТ СК«ПЗУ Україна страхування життя» листом за №10143/400 від 31.05.2013 року повідомило Першого Вигодонабувача - ПАТ «ПРОФІН БАНК», що виплату за страховим випадком може отримати Перший Вигодонабувач - ПАТ «ПРОФІН БАНК» у сумі фактичної заборгованості за договором, а Другий вигодонабувач - (спадкоємці за законом) може отримати частину страхової виплати у розмірі різниці між розміром страхової суми та розміром страхової виплати Першому Вигодонабувачу.

20.05.2014 року ПрАТ СК«ПЗУ Україна страхування життя» отримало від ПАТ «ПРОФІН БАНК» лист за № 26/216 від 15.05.2013 року в якому зазначалося: «ПАТ «ПРОФІН БАНК» зазначений як Вигодонабувач за договором страхування життя №21050661058.6 від 29.08.2011 року. Цей договір страхування був укладений у зв'язку з укладенням між Банком та Застрахованою особою кредитного договору №21050661058.6 від 29.08.2011 року.

Між Банком та ПАТ «Апьфа-Банк» 06.08.2012 р. укладено Договір про купівлі-продажу кредитного портфелю, відповідно до умов якого Банк відступив на користь ПАТ «Апьфа-Банк» право грошової вимоги за вищевказаним кредитним договором.

Відповідно до ст. 514 Цивільного кодексу Українидо нового кредитора переходять права попереднього кредитора в зобов'язанні в обсязі та на умовах, які існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом. На підставі цієї норми закону до нового кредитора - ПАТ «Апьфа-Банк» перейшли усі права за зобов'язаннями, які пов'язані з кредитним договором, включаючи додаткові зобов'язання.

У зв'язку з цим права вигодонабувача за вищевказаним договором страхування життя також перейшли до нового кредитора в силу ст. 514 ЦК України

04.07.2014 року ПрАТ СК«ПЗУ Україна страхування життя» отримало від ПАТ «ПРОФІН БАНК» лист за № 26/248 від 20.06.2013 року, яким повідомлялося, що Банк зазначений як Вигодонабувач за договором страхування життя №21050661058.6 від 29.08.2011 року не заперечує проти виплати страхового відшкодування на користь спадкоємців за законом. При цьому, Банк підтверджує, що не матиме жодних майнових претензій до ПрАТ СК«ПЗУ Україна страхування життя», після сплати вами суми страхового відшкодування на користь нового кредитора - ПАТ «Альфа-Банк» (а.с.25-26).

Частина 1 ст. 1229 ЦК Українизазначає, що страхові виплати (страхове відшкодування) спадкуються на загальних підставах.

Відповідно до частини 1 ст. 1296 ЦК України, спадкоємець, який прийняв спадщину, може одержати свідоцтво про право на спадщину.

Вимоги ч.2 ст.1229 ЦК Українипередбачають, якщо страхувальник у договорі особистого страхування призначив особу, до якої має перейти право на одержання страхової виплати у разі його смерті, це право не входить до складу спадщини.

В науково-практичному коментарі до вказаної норми Закону зазначено, одержувачем страхової суми, як правило, є сам страхувальник. Водночас закон надає йому можливість обумовити в договорі страхування із настанням страхового випадку її виплату іншим особам - вигодонабувачам. Одним з таких страхових випадків може виступати смерть страхувальника. Страхова сума у цьому разі не входить до складу спадщини, і переходить не до його спадкоємців, а до вигодонабувача.

Отже, правило про включення прав на одержання страхових виплат до складу спадщини не поширюється на правовідносини добровільного страхування життя на користь третьої особи.

Таким чином загальна сума до виплати становить 149 873,86 грн. та підлягає виплаті позивачу, а вимога відповідача надати відповідне свідоцтво про право на спадщину на вказане страхове відшкодування не ґрунтується на вищевказаних вимогах чинного законодавства.

При цьому, суд окремо зазначає, що стороною відповідача не надано жодного належного і допустимого доказу щодо наявності у даному випадку підстав, передбачених вимогами ст.991 ЦК України, які передбачають право страховика відмовити від здійснення страхової виплати.

На основі повно і всебічно з'ясованих обставин, на які посилались сторони, як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених доказами, дослідженими в судовому засіданні, оцінивши їх належність, допустимість, достовірність, а також достатність і взаємний зв'язок у їх сукупності, встановивши правовідносини, які випливають із встановлених обставин, та правові норми, які підлягають застосуванню до цих правовідносин, суд прийшов до висновку про задоволення позову.

Судові витрати суд відповідно до вимог ст. 88 ЦПК Україниприсуджує до сплати з відповідача на користь позивача в розмірі 1498,72 грн.

Разом із тим, не підлягають задоволенню відшкодування судових витрат: витрати на правову допомогу в розмірі 15000,00 грн., виходячи із наступного.

За положеннями ст. 79 ЦПК Українисудові витрати складаються з судового збору та витрат пов'язаних з розглядом справи, зокрема, витрат на правову допомогу та проведенням судових експертиз.

Правову допомогу, відповідно до приписів ст. 56 ЦПК Україниможе надавати особа, яка є фахівцем у галузі права і за законом має право на надання правової допомоги. Особа, зазначена в частині першій цієї статті, має право: знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії долучених до справи документів, бути присутнім у судовому засіданні. Особа, яка має право на надання правової допомоги, допускається ухвалою суду за заявою особи, яка бере участь у справі.

В даному випадку вимога позивача про стягнення з банку таких витрат задоволенню не підлягає, оскільки, особа, яка надавала позивачу правову допомогу, не допускалась до участі справи за заявою ОСОБА_3 в якості особи яка надає правову допомогу, відповідно до ч. 2 ст. 56 ЦПК України.

На підставі викладеного, керуючись Законом України «Про страхування», ст.ст. 636ч.1-2, 514, 525, 526, 979, 980, 988, 990, 1229, 1296 ЦК України, , ст. ст. 10, 11, 56, 58-59, 60, 88, 209, 212, 213, 215, 218, 228 ЦПК України, суд, -

в и р і ш и в :

позовну заяву ОСОБА_3 до Приватного акціонерного товариства Страхова компанія «ПЗУ Україна страхування життя» про стягнення страхової виплати - задовольнити.

Стягнути з Приватного акціонерного товариства Страхова компанія «ПЗУ Україна страхування життя» на користь ОСОБА_3 страхову виплату в розмірі 149872,00 грн.

Стягнути з Приватного акціонерного товариства Страхова компанія «ПЗУ Україна страхування життя» на користь ОСОБА_3 судовий збір в розмірі 1498,72 грн.

Рішення суду може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва через Шевченківський районний суд м. Києва протягом десяти днів з дня його проголошення.

Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Суддя :

 

 


Матеріали надав адвокат:

 
© 2009 Міжрегіональна колегія адвокатів
Матеріали , опубліковані на сайті охороняються законом відповідно до законодавства України . Використання матеріалів сайту можливе лише при використанні при посиланні на нього (гіперсилці для інтернет-видань).
Зроблено в